Publicaciones del Grupo ACPACaravaggio 400 anys després

Rosa M. Subirana Rebull, Joan Ramon Triadó i Anna Vallugera (eds.), ACAF-ART, Universitat de Barcelona, 2013

Premi ACCA | Associació Catalana de Crítics d'Art 2013